elektromoc4@gmail.com| +48 500 859 805
Slide background

Projekty instalacji elektrycznych, teletechnicznych i odgromowych
oraz przyłączy elektrycznych

Slide background

Instalacje antenowe cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T i TV SAT

Slide background

Elektro–Moc opiera się na doświadczeniu i pasji pracy
w branży elektrycznej i teletechnicznej

Slide background

Świadectwa energetyczne budynków
to olbrzymi krok w stronę oszczędności energii

  • pomiary impedancji pętli zwarcia,
  • badania wyłączników różnicowo-prądowych,
  • pomiary rezystancji izolacji,
  • badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania (pomiar skuteczności zerowania),
  • sprawdzanie ciągłości przewodów ochronnych,
  • pomiary rezystancji uziemień ochronnych,
  • niskonapięciowe pomiary rezystancji, połączeń ochronnych i wyrównawczych,
  • pomiary natężenia i równomierności oświetlenia,