elektromoc4@gmail.com| +48 500 859 805
Slide background

Projekty instalacji elektrycznych, teletechnicznych i odgromowych
oraz przyłączy elektrycznych

Slide background

Instalacje antenowe cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T i TV SAT

Slide background

Elektro–Moc opiera się na doświadczeniu i pasji pracy
w branży elektrycznej i teletechnicznej

Slide background

Świadectwa energetyczne budynków
to olbrzymi krok w stronę oszczędności energii

Elektronarzędzie ręczne poddawane są badaniom bieżącym i badaniom okresowym.
Badania bieżące należy wykonywać każdorazowo przed wydaniem elektronarzędzia do
eksploatacji, zwłaszcza na początku dnia, przed przejęciem narzędzia od innego pracownika
lub przed wydaniem z wypożyczalni oraz, w przypadku elektronarzędzi zaliczanych do II i III
kategorii użytkowania, przed rozpoczęciem pracy na danej zmianie.
Badania bieżące powinny być przeprowadzane jak najczęściej i jako reguła zawsze
przed przystąpieniem do użytkowania elektronarzędzia. Zakres badania bieżącego obejmuje
oględziny zewnętrzne oraz sprawdzenie biegu jałowego. Jest to badanie proste i krótkie.
Badania okresowe należy wykonywać nie rzadziej niż:
• co 6 miesięcy dla elektronarzędzi I kategorii użytkowania,
• co 4 miesiące dla elektronarzędzi II kategorii użytkowania,
• co 2 miesiące dla elektronarzędzi III kategorii użytkowania lub
• po każdym zdarzeniu lub wystąpieniu sytuacji mogących mieć wpływ na bezpieczne
użytkowanie elektronarzędzi, np.: upadek narzędzia, zawilgocenie itp.
• Badania te należy również przeprowadzać dla magazynowanych elektronarzędzi, np.
w magazynowanych w wypożyczalni narzędzi.
Badania okresowe obejmują następujące czynności:
• oględziny zewnętrzne,
• oględziny wewnętrzne wymagające częściowego demontażu,
• sprawdzenie biegu jałowego,
• pomiar rezystancji izolacji,
• pomiar obwodu ochronnego (przewodu PE).

Ocena wyników badań
W przypadku badań okresowych, po wykonaniu wszystkich wyżej opisanych
czynności, należy sporządzić odpowiedni protokół.
Elektronarzędzie można dopuścić do eksploatacji, jeżeli wszystkie wykonane próby i badania
dadzą wyniki pozytywne. W przeciwnym razie, elektronarzędzie należy oddać do serwisu w
celu naprawy. Po wykonaniu naprawy, należy przeprowadzić pomiary, sporządzając
odpowiedni protokół lub wydać zaświadczenie o wykonaniu wszystkich niezbędnych badań.
Za sprawność i bezpieczeństwo użytkowania narzędzi o napędzie elektrycznym
odpowiadają ich właściciele (zarówno indywidualni, jak i właściciele zakładów pracy).
Dlatego też w zakładowych instrukcjach eksploatacji powinny być ustalone terminy i zakres
wykonywania badań i pomiarów użytkowanych w zakładzie narzędzi.