elektromoc4@gmail.com| +48 500 859 805
29
MAJ
2020

Okresowe kontrole instalacji elektrycznych

Posted By :
Comments : Off

UWAGA !
Warto pamiętać, że źle wykonane i nieprawidłowo użytkowane instalacje elektryczne zagrażają zdrowiu i życiu ich użytkowników. Zgodnie z polskim prawodawstwem obiekty budowlane wraz ze związanymi z nimi urządzeniami, w tym instalacjami elektrycznymi muszą być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowym kontrolom – zgodnie z Prawem Budowlanym oraz związanymi z nim aktami wykonawczymi oraz normami.
Kontrole te powinny być dokonywane przez osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych (SEP D):

  • co najmniej raz w roku – przegląd instalacji elektrycznych i piorunochronowych polegającym na oględzinach zewnętrznych części instalacji,
  • co najmniej raz na 5 lat – kontrola i pomiary instalacji elektrycznych, obejmujące stan sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów całego obiektu, łącznie z mieszkaniami,
  • co najmniej raz na 5 lat – kontrola instalacji piorunochronowej, obejmująca oględziny części nadziemnej, sprawdzenie ciągłości połączeń części nadziemnej, pomiar rezystancji uziemienia, sprawdzenie stanu uziomów po ich odkopaniu.